Dondurma ve/veya çözme işlemlerinin sade embryo saklamak değil, özellikle üreme yeteneğinin gelecek yıllarda da azalmadan korunabilmesi konusunda kullanılmaya başlanması, beraberinde yeni tekniklerin ve yaklaşımların da ortaya çıkmasını sağladı. Vitrifikasyon adı verilen yöntem ile günümüzde over dokusu, oosit, sperm ve her aşamadaki embryoyu (ister tek hücreli isterse blastosist adı verilen ileri seviye embryoyu) yüksek başarı ile dondurup çözmek ve gebelik elde etmek mümkün olmuştur. Geçmiş yıllarda sadece çok sayıda embryosu kalan hastalarda önerilen bir yöntem iken dondurma/çözme yöntemleri günümüzde tek embryosu olan çiftler için bile yüksek başarı şansı tanıyabilmektedir.