Gebeliğin 18. ve 30. haftaları arasında yapılan ultrasonografik taramasında karşılaşılabilen ve halk arasında kullanılan deyimi ile “kalpte kireçlenme” olarak anılan fetal ekojenik kardiyak fokus, saptandığında, ailenin kafası karışmakta ve bu konuyu aydınlatmak için yoğun bir efor sarf etmektedir.

Bu süreçte farklı kaynaklardan (google!) alınan bilgiler ile durum içinden çıkılamaz hal almaktadır. Ancak, eski dönemlerde kalpte kireçlenme Ekojenik kardiak fokus) Down sendromu gibi genetik hastalıklarla ilgili olabileceği düşünülüyordu. Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki Fetal ekojenik kardiyak fokus’un tek başına ultrasonografide saptanmasının yanında ek bir patolojik ultrasonografik bulgu olmaksızın masum olduğu görüşü kabul görmüştür. Bu anlamda, sonuç olarak, böyle bir bulgu ile karşılaşıldığı zaman yapılacak detaylı bir ultrasonografi ile birlikte fetal ekokardiyografide ek bir bulgu saptanmaz ise durumun masum olduğu söylenebilir