Gebelik sürecinde gelişen herhangi bir enfeksiyonun fetusu etkileme ve fetuse geçme durumu söz konusu olabilir…

Bu enfeksiyonlardan bazıları fetüs üzerinde ciddi problemler yaratabilmekte olup, gebe kalınmadan önce veya gebeliğin erken döneminde (ilk üç ay) test edilmesi gerekmektedir. Bu teste TORCH testl denilmektedir ve etken virüs veya parazitlerin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile adlandırılmıştır

TORCH;

  • Toksoplazmozis
  • Rebela virüsü
  • (C) Sitomegalovirus
  • HerpesSimplex Virüs
  • HIV
  • Sifiliz1


  1. 1- Sifiliz testi dahil edildiğinde TORCHS olarak adlandırılır. Test bir antikor tarama testi olup, bir kişinin yakın zamanda enfekte olması, geçmişte enfekte olması veya hiç enfeksiyona maruz kalmamış olması hakkında bilgi verebilir. Eğer sonuçlar negatif ise tarama testi gebeliğin ilerleyen haftalarında tekrar edilebilir.